Vi har siden 2007, da vi begyndte at eksperimentere med, hvad man ville kunne bruge en fremtidig lokation i skoven til, afprøvede vi et pædagogisk og didaktisk forløb med en lille gruppe elever med særlige indlæringsproblemer. Fokus på dette projekt, var at give eleverne en “fridag” fra den bogligt – matematiske skole og lade dem lære igenne praksis. Hvor sansning, erfaringer og ny læring opstår igennem håndens arbejde og kreative processer.

Dette projekt har nu kørt i over ti år og er også blevet udvidet til at omfatte elever med ADHD som også får rigtig meget ud af den ene dag i ugen, hvor de er i skoven for, at indgå i et praksis fællesskab.

Vi eksperimenterede med ELARP (Educating Live Action Roleplay). En tværfaglig undervisningsform, hvor vi som metode bruger et narrativ, en fælles historie til, at skabe et rollespil hvor de forskellige fag kommer i spil som en del af forberedelsen til spillet og hvor det hele afprøves og udleves i selve spillet. Heri ligger der også en meget høj grad af social læring.

Når vi arbejder med skole elever og især når det handler om ELARP, er det en forudsætning at der der afsættes god tid til forberedelse og at der tænkes i længerevarende forløb. Det er for de fleste børn og unge, meget udfordrende at skulle agere praktisk ude i naturen, på alle tider af året. Så det kræver en, hvis tilvænning og fortrolighed, med dette nye læringsrum.