På denne side vil vi gerne fortælle om Yxengaard projektet og hvad vi ser det kan og hvordan det er lykkedes at kommer hertil, hvor vi er lige nu.

 

Visionen og tankerne bag.

Yxengaard er et pilotprojekt, med det formål at skabe en øget natur og kulturforståelse igennem praktiske aktivteter og socialt samvær ude i naturen.

Grundlaget for opbygningen af Yxengaard har bund i levende rollespil (LARP – Live Action RolePlay) og læringsrollespil (ELARP – Educating Live Action RolePlay).

Igennem forundersøgelser med forskellige målgrupper og rollespilsaktiviteter, blev vi klar over at rollespil i en kombination med naturen og kulturhistoriske håndværk og byggemetoder, danner grundlag for en nytænkene metode for pædagogisk og didaktisk arbejde. En metode der tager sit udgangspunkt i den ro naturen kan give og den øgede sansning materialerne, vejret og årstidernes skiftenen giver.

Projektet var længe under vejs i forhold til diverse tilladelser og fondsansøgninger, men vi er ved at være nået i mål og Yxengaard er en realitet .  Den ramme vi igennem projektbeskrivelser og ansøgninger forsøgte at synliggøre er blevet til virkelighed.

Vi har i forsøgsperioden haft rigtig mange forskellige målgrupper i skoven og prøvet mange forskellige aktiviteter af og samtidig er interessen for området også steget både lokalt af skovens gæster, men også mere bredt både politisk og på græsrods niveau.

Yxengaard er beliggende i fredsskov, tæt på kystzone A område og op af fredet Natura 2000 område. Det giver mulighed for nogle fantastiske naturoplevelser, med Yxengaard som base.

Opbygningen

Yxengaard er opbygget med hjælp fra frivillige og alle de forskellige målgrupper, der kommer og besøger og bruger stedet.

Det at kunne fordybe sig, være kreativ i arbejdsprocessen.

Det at arbejde med og forme naturens egne materialer og få det resultat ud af det, som nu står placeret inde midt i skoven, har givet mange mennesker et nyt og anderledes indhold i livet.

Vi har fordybet os i kulturhistoriske byggemetoder og gamle håndværk. Så intet er sømmet eller skruet sammen. Det er fældet ind i hinanden, tappet og dyvlet. både med håndværktøj, men også med motorsave og elektrisk håndværktøj da det i et projekt som dette har været deadlines der skulle overholdes.

Frank lavede for et par år siden denne video, hvor det handler lidt om Yxengaard, rollespil og mesterlære.

Drift

Yxengaard er opbygget med støtte fra Landdisriktsmidler. Friluftrådet, Naturstyrelse og Hjørring Kommune.

Yxengaard bliver driftet og vedligeholdt af Foreningen Yxengaard og Yxenborg Aps og er derfor 100% selvfinancieret. 

Lønudgifter og udgifter til brænde, materialer og værktøj, skaffes igennem donationer, arrangementer og selvstændig virksomhed.

Donationer i form af penge, værktøj og materialer, bliver modtaget med kyshånd.

Kontakt Claus for yderligere info.  

Yxenborg ApS

v. Claus Gajhede 
Nordsøvej 16, Tornby 
9850 Hirtshals 
Tlf. 22 93 74 39
E -mail: mail@yxenborg.dk 
Web. www.yxenborg.dk

 

Yxengaard er støttet af nedstående Organisationer, fonde og sponsorer: